Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

wsus port değiştirme

wsusutil usecustomwebsite true defaulte çeker.

ek komut: wsusutil.exe usecustomwebsite Using port number:8530

Reklamlar

Filed under: Uncategorized

Exchange attach size list.

get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize 
get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize 
get-sendconnector | ft name, maxmessagesize 
get-mailbox Administrator |ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize

Filed under: Exchange 2007, Exchange 2010, Uncategorized

Websense log toplama.

websense üzerinde log alma
1-Websense servera gidilir: 192.168.xx.xx
2-Websense Log Server servislerden stop edilir.
3-D:\Program Files (x86)\Websense\Web Security\bin>TestLogServer.exe -onlyip 192.168.x.x -file sahibinden.txt ile loglar txt teye toplanır.
4-ve loga bakılır
5-sonra servis start edilir.

Filed under: Uncategorized

Terminal Server 2012 Lisans sorunu

Terminal Server 2012 Lisans sorunu yaşarsanız aşşağıdaki işlemlerle sorunu giderebilirsiniz.

$obj = gwmi -namespace “Root/CIMV2/TerminalServices” Win32_TerminalServiceSetting
$obj.ChangeMode(4)

“not: 2 per device 4 per user demektir”
$obj.SetSpecifiedLicenseServerList(“LicServer”)
“LicServer” kısmına (tırnak işaretleri ile birlikte) yerel bilgisayar adını yazmanız gerekmektedir.
$obj.GetSpecifiedLicenseServerList()
Çıktıda sunucu adınızı görmeniz gerekmektedir.

Filed under: Server 2012, Uncategorized

symantec endpoint protection manager has detected that there are pending system changes

SEP suit kurulumunda bu hatayı alırsanız aşşağıdaki linki silip exe.yi tekrar çalıştırınız.

 

Take reg back up go to HKLM \System\currentcontrolset\control\session manager\

Select session manager in the right pane look for Pending file rename operation key right click and delete the key .

 

Filed under: Uncategorized

CIO nedir?

Diğer kısaltmalar

CEO (Chief Executive Officer) İcra kurulu başkanı

CTO (Chief Technology Officer) Teknolojiden sorumlu başkan

CISO (Chief Info Security Officer) Bilgi güvenliğinden sorumlu başkan

CFO (Chief Financial Officer) finans grubu başkanı

CLO (Chief Legal Officer) hukuk grubu başkanı

CGO (Chief Growth Officer) Genişlemeden sorumlu başkan

COO (Chief Operations Officer) Operasyonlardan sorumlu başkan

CMO (Chief marketing Officer) Pazarlama ve satış grubu başkanı

CAO (Chief Advertisement Officer) reklam ve medya grubu başkanı

Filed under: Uncategorized

SQL Versiyon öğrenme

SELECT SERVERPROPERTY(‘productversion’), SERVERPROPERTY(‘productlevel’), SERVERPROPERTY(‘edition’)

Filed under: Uncategorized

Microsoft SQL Server Version List

RTM (no SP) SP1 SP2 SP3 SP4
↓ SQL Server 2014
     codename Hekaton SQL14
12.0.2000.8
↓ SQL Server 2012
     codename Denali
11.0.2100.60 11.0.3000.0
or 11.1.3000.0
11.0.5058.0
or 11.2.5058.0
↓ SQL Server 2008 R2
     codename Kilimanjaro
10.50.1600.1 10.50.2500.0
or 10.51.2500.0
10.50.4000.0
or 10.52.4000.0
10.50.6000.34
or 10.53.6000.34
↓ SQL Server 2008
     codename Katmai
10.0.1600.22 10.0.2531.0
or 10.1.2531.0
10.0.4000.0
or 10.2.4000.0
10.0.5500.0
or 10.3.5500.0
10.0.6000.29
or 10.4.6000.29
↓ SQL Server 2005
     codename Yukon
9.0.1399.06 9.0.2047 9.0.3042 9.0.4035 9.0.5000
↓ SQL Server 2000
     codename Shiloh
8.0.194 8.0.384 8.0.532 8.0.760 8.0.2039
↓ SQL Server 7.0
     codename Sphinx
7.0.623 7.0.699 7.0.842 7.0.961 7.0.1063

Filed under: Uncategorized

Error Code: 502 Proxy Error. The specified Secure Sockets Layer (SSL) port is not allowed. ISA Server is not configured to allow SSL requests from this

set isa=CreateObject("FPC.Root")
set tprange=isa.GetContainingArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges
set tmp=tprange.AddRange("SSL 9443", 9443, 9443)
tprange.Save

“A restart of the Microsoft Firewall Service is required after you run the script”

To add a tunnel port range with Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004, this VBScript script will add port 10000:

Dim root 
Dim tpRanges 
Dim newRange 
Set root = CreateObject("FPC.Root")
Set tpRanges = root.GetContainingArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges
set newRange = tpRanges.AddRange("SSL 10000", 10000, 10000)
tpRanges.Save

Filed under: Uncategorized

Windows7 Profile Temp Sorunu…

ilk önce eski profile’nın adı değiştirilir yedek olsun diye sonra aşşağıdaki işlemler yapılır.

Delete C:\Users\%username%
Delete C:\Users\TEMP
Delete the registry key matching your SID from
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList” altındaki herşeyi silin reboot sonrasında normale dönecektir.

 

Hüseyin Göksin

Filed under: Uncategorized