Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

2003 server’da disk büyütme işlemi.

Windows Server 2003 de Disk Genişletme

Windows 2008 de Disk Management Yönetimi ile ihtiyacımıza göre diskimizi ayarlayabiliyoruz. Fakat Windows 2003 de fonksiyonu manuel kullanmak zorundayız.

Esxi server ile kurulmuş bir Windows 2003 üzerinde ESXİ üzerinden disk kapasitesini yükselttikten sonra Disk Yöneticisine giriş yaptıgımızda Siyah bir alanda boş alan görünecektir.

 

Bu alanı gördükten sonra diskpart komutu ile işleme başlıyoruz.

Komutlar;

Cmd

>>diskpart  enter bas

Diskleri listeyelim

>>list volume

Hangi diski genişleteceksek onu seçerek.

select Volume 0 ( 1-2 ) Size hangi disk gerekli ise onu yazın. ( Volume 0 is the selected volume. ) Yazısı çıktığında doğru ilerliyoruz demektir.

Ve son komut:

>>extend  ( Entere bastıktan sonra bir süre sonra  =( DiskPart successfully extended the volume. ) Yazısını gördüğümüzde disk alanımızı genişletme işlemini başarı ile tamamladığımızı anlayabiliriz.

Çıkmak için:

>>exit  

Reklamlar

Filed under: Exchange 2003

Exchange 2003 kaldırırken yaşanan mailbox var hatası için yapılacak işlem.

 • Start run
 • Dsa.msc
 • Right-click the domain container, and then click Find ( or click on the find icon on top left)
 • Select the Advanced tab
 • Select User from the Field button
 • From the list of attributes displayed, choose Exchange Home Server
 • Set the Condition field to Ends With
 • Enter the Exchange server name into the Value field ( server you are trying to get rid of)
 • Click Add
 • Click the Find
 • Make a right Click and Delete all those found in the search
 • Go back and kick of uninstall process one more time

Filed under: Exchange 2003, Exchange 2007, Exchange 2010

Exchange 2010 Exchange 2003 arasında rout group oluşturma

New-RoutingGroupConnector -Name “ileri-test” -SourceTransportServers “exchange2010” -TargetTransportServers “exchange2003” -Cost 10 -Bidirectional $true -PublicFolderReferralsEnabled $true

Filed under: Exchange 2003, Exchange 2010