Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

Websense log toplama.

websense üzerinde log alma
1-Websense servera gidilir: 192.168.xx.xx
2-Websense Log Server servislerden stop edilir.
3-D:\Program Files (x86)\Websense\Web Security\bin>TestLogServer.exe -onlyip 192.168.x.x -file sahibinden.txt ile loglar txt teye toplanır.
4-ve loga bakılır
5-sonra servis start edilir.

Reklamlar

Filed under: Uncategorized

Terminal Server 2012 Lisans sorunu

Terminal Server 2012 Lisans sorunu yaşarsanız aşşağıdaki işlemlerle sorunu giderebilirsiniz.

$obj = gwmi -namespace “Root/CIMV2/TerminalServices” Win32_TerminalServiceSetting
$obj.ChangeMode(4)

“not: 2 per device 4 per user demektir”
$obj.SetSpecifiedLicenseServerList(“LicServer”)
“LicServer” kısmına (tırnak işaretleri ile birlikte) yerel bilgisayar adını yazmanız gerekmektedir.
$obj.GetSpecifiedLicenseServerList()
Çıktıda sunucu adınızı görmeniz gerekmektedir.

Filed under: Server 2012, Uncategorized