Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

Exchange 2003 kaldırırken yaşanan mailbox var hatası için yapılacak işlem.

 • Start run
 • Dsa.msc
 • Right-click the domain container, and then click Find ( or click on the find icon on top left)
 • Select the Advanced tab
 • Select User from the Field button
 • From the list of attributes displayed, choose Exchange Home Server
 • Set the Condition field to Ends With
 • Enter the Exchange server name into the Value field ( server you are trying to get rid of)
 • Click Add
 • Click the Find
 • Make a right Click and Delete all those found in the search
 • Go back and kick of uninstall process one more time
Reklamlar

Filed under: Exchange 2003, Exchange 2007, Exchange 2010

Exchange 2010 Exchange 2003 arasında rout group oluşturma

New-RoutingGroupConnector -Name “ileri-test” -SourceTransportServers “exchange2010” -TargetTransportServers “exchange2003” -Cost 10 -Bidirectional $true -PublicFolderReferralsEnabled $true

Filed under: Exchange 2003, Exchange 2010

“Terminal Services Easy Print printer” driver sorunu

“Terminal Services Easy Print printer” driver sorunu

Terminal server rolü kurulduğu zaman “Terminal Services Easy Print” default olarak aktif gelir. Bu şekilde terminal servera bağlanan clientlar, kendi printerlarını kullanmak istediklerinde bu driveri kullanırlar. Easy Print driveri kullanıldığında çıktı alırken karekter problemi çıkıyor. Bu sorunu policy ayarlarından bu servisi kapatarak çözebilirsiniz.

 

Bunun için gpedit.msc yazarak local policy editor açılır.

 

Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Terminal Services>Terminal Server>Printer Redirection altında Use Terminal Services Easy Print printer driver first  disable ederseniz kapatmış olursunuz.

 

Bu söylemiş olduğum ayarlar Windows 2008 için geçerlidir.

Windows 2008 R2 için ise ayarlar aşağıdaki şekildedir.

 

Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Remote Desktop Services>Remote Desktop Session Host>Printer Redirection> altında bulabilirsiniz.

 

Filed under: Uncategorized