Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

Xp Home Edition Kullanyorsanız ve de Proffessional Yapmak istiyorsanız,

Xp Home Edition Kullanyorsanız ve de Proffessional Yapmak istiyorsanız, ya da ben bunu öğreneyim diyorsanız buyurun okuyun.
Başlıyoruz.
1.Start(Başlat) Giryoruz ordan Run(Çalıştır) Tıklıyoruz.
2.Çıkan Pencerede regedit yazıp OK(Tamam)Diyoruz. Regedit Açıldı
3.HKEY_LOCAL_MACHINE – System Açarsak Bi sürü Control Set(ControlSet001) çıkar ordan bize en gereklisi sonunda en fazla değeri olan. Benim(ControlSet003)çıktı. Ona Giryoruz.
4.Ordan Control – Product Information’e Giryoruz. Sağda ProductSuite denen değer çıkyor onu Silin.
5.Yeni DWORD değeri oluşturun ismine de BRAND Yapın Değeri 0(Sıfır) Olsun
6.Bilgisayarı Yeniden Başlat Diyoruz Açılışta F8 basarak En Son iyi Configurasyon olarak giryoruz
7.WinXP Pro Kullanıcısı olarak WindAws’a Giriş Yapyoruz..

Reklamlar

Filed under: Uncategorized

Esx vcenter portları

80 : HTTP isteklerine cevap vermesi için 80 port’ unun açık olması gerekmektedir.

389 : LDAP port’udur.vCenter makinanız domain’ e dahil ise zaten açık olmak zorundadır.

443 : HTTPS isteklerine cevap vermesi için 443 port’unun açık olması gerekmektedir.

636 : vCenter Linked mode olarak çalışacak ise bu port açık olmak zorundadır.

902 : vCenter Server ‘ın default portudur.Dataların host’lara gönderilmesi için gereklidir.

903 : Eğer bu port engelli ise vSphere Client ile host’lara bağlanmada sorun yaşarsınız hatta bağlanamazsınız.

8080 : HTTP Web servisidir.Vmware VirtualCenter Management Web servisi bu port’u kullanmaktadır.

8443 : HTTPS Web servisidir.Vmware VirtualCenter Management Web servisi bu port’u kullanmaktadır.

60099 : Web Service değiştiğinde uyaran port’dur.

6501 : Auto Deploy servisi.

6502 : Auto Deploy yönetimi.

7005 : vCenter Single Sign On

7009 : vCenter Single Sign On

7080 : vCenter Single Sign On

7444 : vCenter Single Sign On HTTPS

9443 : vCenter Web Client HTTPS

9090 : vSphere Web Client HTTP

10080 : vCenter Inventory Service HTTP

10443 : vCenter Inventory Service HTTPS

10111 : vCenter Inventory Service Management

10109 : vCenter Inventory Service Linked Mode

Filed under: Esx Ailesi

Exchange 2010 Owa Logoff süresi uzatma

set-ItemProperty ‘HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA’ -name PrivateTimeout –value 25 -type dword

Filed under: Exchange 2007, Exchange 2010

Exchange Mailbox Listeleme Hazır Kodlar…

Mailboxı boyuta göre listeler ve en son giriş tarihini sona ekler.

 

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select-Obje

ct DisplayName,TotalItemSize,LastLogonTime -First 1000 | Convertto-Html | out-File AcikHesaplar.htm

—————

Get-Mailbox                                     Tüm Mailboxları listeler

Get-MailboxDatabase                  Ana Db leri listeler

Get-Mailbox -database xxxx | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending |

Select-Object DisplayName,ItemCount,@{name=”MailboxSize”;exp={$_.totalitemsize}} -first 200 | Convertto-Html | out-File

report.htm                                        Html formatında mailbox listesi verir.

Get-MailboxStatistics | fl            administrator   Mailbox’ın tüm bilgilerini verir.Database

 

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select-Object DisplayName,TotalItemSize -First 30

Filed under: Exchange 2007, Exchange 2010

Backup Tipleri

Normal Backup : Tüm seçili dosyaların yedeklenmesi ve yedeklendikleri işaret (mark) bilgisinin dosyalar üzerinde yazılması anlamına gelir.

Copy : Seçili dosyaların kopyalanması ancak yedeklendikleri işaret (mark) bilgisinin yazılmaması şeklindeki Windows explorerdan alışık olduğumuz standart dosya kopyalama işlemidir.

Daily : Dosyaların günlük olarak yedeklenmesi işlemidir.

Incremental Backup : Dosyaların en son normal backupdan itibaren değişikliklerin yedeklenmesi ve yedeklendi işaretinin koyulması şeklindeki yedekleme türüdür. Örneğin her Pazar normal ( full ) Backup alıyor isek, incremental yedekleri de her gün aldığımızı düşünelim : Her incremental yedek yedeklendi işaretini koyacağından bir sonraki yedek bir önceki incremental yedek ile farkını alacaktır. Bu durumda hafta içinde bir dosya eksilirse, Pazar günkü full Backup dönüldükten sonra, dosya kaybolmadan önceki tek tek incremental yedekler üst üste dönülecektir.

Differential Backup: Dosyaların en son normal backupdan itibaren değişikliklerin yedeklenmesi ve yedeklendi işaretinin koyulmaması şeklindeki yedekleme türüdür. Örneğin her Pazar normal ( full ) Backup alıyor isek, Differential yedekleri de her gün aldığımızı düşünelim : Her Differential yedek ilk normal yedek ile farkını alacaktır. Bu durumda hafta içinde bir dosya eksilirse, Pazar günkü full Backup dönüldükten sonra, sadece dosya kaybolmadan önceki en son Differential yedek dönülecektir.

Filed under: Uncategorized

Dpm Agent Error 0×80004005 hakkında….

2008 r2 server dpm agent kurulurken bu hata kodunu alıranız aşşağıdaki işlemi yapabilirsiniz, problemi çözmektedir.

 

Net stop mpssvc
SetDpmServer.exe -dpmServerName DPM.DOMAIN.com
Net start mpssvc

Filed under: DPM

Vcenter 5.1 kurarken hata alıyorsanız “setup cannot create vcenter server directory services instance 5.1”

  1. Open Server Manager in the Windows 2008 Server system where you want to install vCenter Server.
  2. Click Roles.
  3. Check if Active Directory Lightweight Directory Services is present.
  4. If yes, click Remove Roles.
  5. Deselect the Active Directory Lightweight Directory Services server role.
  6. Browse to C:\Windows and rename the ADAM folder.
  7. Restart the Windows system.

Filed under: Uncategorized