Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

MSN Portları

Messenger server: port 1493, 1542, 1863, 1963, 80 TCP and 443 TCP

File Transfer/Sharing Folders: local: 1544 and 6891 – in fact 6720-65535 TCP from one source

Messenger Update: remote: 80 local: 1457

Remote Assistance If available): 3389 TCP

Audio: local: , 1556, 11771, 13803 and generally 5004-65535 UDP

Remote Desktop and whiteboard: local/remote: 389, 522, 1503, 1720, and 1731

Launching Games: 80

Video Conference: TCP 9000-9999, 5004-65535 UDP + 80

Sign-In: remote: 443local: 1484, 2400

Disable File Transfer :6681 , 6900

Reklamlar

Filed under: Uncategorized

workgroup agent kaldırma

c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Bin\ dizini altında .\Remove-Productionserver.ps1 komutunu çalıştırıyoruz.

DPMServer : dpm sunucumuzun ismini yazıyoruz

PsName : kaldırmak istediğimiz bilgisayarın yönetim panelinde görülen ismini yazıyoruz.

Filed under: DPM

Exchange Versiyon Öğrenme

Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion

Filed under: Exchange 2010