Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

Silinen Mailboxı Db den kaldırma işlemleri-02

Günlük operasonlarımızdan bir taneside Exchange Organizasyonumuzda bulunan bazı mailboxları disconnect (active directory user kalır ancak mailbox ile ilişiği kesilir) eder bazılarını remove (active directory de yer alan user ile birlikte silinir) ederiz. Bu işlemler sonucunda disconnected mailbox lar database içerisinde Exchange Organizasyonumuzda yer alan ilgili database için belirlenmiş MailboxRetention süresi doluncaya kadar saklanır. (Bu süreyi Get-MailboxDatabase |fl Identity,Mailboxretention komutu ile öğrenebilirsiniz.) Bu süreyi beklemeden disconnected olan mailboxları temizlemek isteyebilirsiniz. Bu temizlik işlemi için öncelikle kullanılacak komutlara kısaca göz atacağız.

Get-MailboxDatabase: Exchange organizasyonunuz içerisinde yer alan database ile ilgili bilgileri görüntülemeniz için kullanılan komuttur.

Clean-MailboxDatabase:Exchange organizasyonunuz içerisinde yer alan databaseler ile ilgili bilgilerin Active Directory ile eşitlemek için kullanılan komuttur.

Get-MailboxStatistics:Exchange organizasyonunuz içerisinde yer alan database bazlı mailboxlar ile ilgili istatistiki bilgileri görüntülemeniz için kullanılan komuttur.

Remove-Mailbox: Exchange organizasyonunuz içerisinde yer alan mailboxları kalıcı olarak databaselerden temizlemenizi sağlar bu komut ile active directoryde yer alan kullanıcıyıda Organizasyonunuz içerisinden silmek için kullanılan komuttur.

Komutları hızlıca tanımladıktan sonra yapılacak işlemleri adım adım anlatalım öncelikle bu işlemler öncesinde databaseler için Clean-MailboxDatabase komutunu çalıştıracağız. Organizasyondaki tüm databaseler için geçerli komut;

Get-MailboxDatabase | Clean-MailboxDatabase

Bu işlemler sonucunda Database’ler ile ve içerisindeki yapı ile ilgili son bilgileri Active Directory üzerinde güncellemiş olduk.

Şimdi ise disconnected olan mailboxları tespit edeceğiz. Bunun için aşağıdaki komutu kullanacağız bu komutun çıktısında yer alan DisconnectDate içeriği boş ise aktif kullanılan bir mailbox değil ise disconnected bir mailbox olduğu yönünde yorumluyoruz. Bunun için komut;

Get-MailboxStatistics -Database “mshowto” |FL DisplayName,DisconnectDate,MailboxGuid

Sadece Disconnected Mailboxların görüntülenmesini istiyor iseniz;

Get-MailboxStatistics -Database “mshowto” |where {$_.DisconnectDate -ne $null }|FL DisplayName,DisconnectDate,MailboxGuid

Organizasyonunuzda yer alan tüm databaselerde yer alan ve sadece disconnected olan mailboxlar  için komut şu şekilde olmalıdır.

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics |where {$_.DisconnectDate -ne $null } | FL Database,DisplayName,DisconnectDate,MailboxGuid

Reklamlar

Filed under: Exchange 2010

Silinen Mailboxı Db den kaldırma işlemleri-01

önce Exchange management shell ekranını açıyoruz

– daha sonra silinen mailbox lara ait identity numaralarını bulmak için;

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics |where {$_.DisconnectDate -ne $null } | FL Database,DisplayName,DisconnectDate,MailboxGuid

komutunu girip enter a basıyoruz.

komutu işleyen EMS (Exchange Management Shell) size aşağıdakine benzer bil liste dökecek:

Database       : Mailbox Database 12040091
DisplayName    : xxx xxx
DisconnectDate : 12/23/2010 8:38:21 AM
MailboxGuid    : c6a36bee-1c09-4638-b796-7da6a0abd6a3

– Bu listede disconnected a düşen mailboxlar ve identity lerini görebilirsiniz.

– İkinci komutumuz ise:

Remove-Mailbox -Database “Mailbox Database 12040091” -StoreMailboxIdentity 87c6a36bee-1c09-4638-b796-7da6a0abd6a3 -Confirm:$False

Burada confirm False ile onay istemeden kaldırma işlemi yapmış olacağız.

Filed under: Exchange 2010

Exchange 2010 Online MailBox Status

Get-MailboxStatistics -server ServerAdıgiriniz | Sort-Object TotalItemSize -Descending |select-object DisplayName,totalitemsize, StorageLimitStatus | export-csv c:\mailboxsize.csv

Filed under: Exchange 2010