Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

Transport Roles Hakkında

 • Conditions (Koşullar)
 • Actions (İşlemler)
 • Exceptions (Ayrıcalıklar)

Conditions: Kuralların etkileyeceği mesajları tanımlar. Örneğin göndericinin mail adresinin “ali@a.com” olması gibi.

Actions: Conditions bölümünde tanımlanan mesajlar üzerinde yapılacak işlemleri tanımlar. Örneğin mesajların silinmesi gibi.

Exceptions: Koşulara uyan yapılacak işlemler içindeki bazı özel durumları ya da ayrıcalıkları belirtir. Örneğin ali’den gelen mesajlar silinsin ancak konusu (subject) içinde “Şirket” sözcüğü geçiyorsa silinmesin gibi.

Hub Transport server’lar üzerinde seçilebilecek bazı koşullar:

 • From people (bir kişiden gelen)
 • From a member of distribution list (bir grup üyesinden gelen)
 • Sent to people (bir kişiye gönderilen)
 • Sent to a member of distribution list (bir grup üyesine gönderilen)

Bazı işlemler:

 • Log an event with message (bir açıklama ile logla)
 • Apply message classification (mesajı kategorize et)
 • Append disclaimer (mesaja açıklama ekle)
 • Copy message to addresses (mesajı adrese kopyala)
 • Redirect message to addresses (mesajı adrese yönlendir)
 • Silently drop the message (mesajı sil)

Bazı ayrıcalıklar:

 • Except if with specific words in the subject (eğer konusu içinde belli sözcükler yoksa…)
 • Except if with specific words in the subject or body (eğer konusu ya da mesaj içinde belli sözcükler yoksa…)

Hub Transport server rolünün görevleri şunlardır:

 • Mail akışı: Hub Transport server rolü alıcıya göndermeden önce mailleri kontrol eder.
 • Routing: Hub Transport server rolünün diğer bir görevi de organizasyon içindeki maillerin gönderileceği/alınacağı yolu (route) belirler.
 • Taşıma/Teslim: Hub Transport rolü mesajların alıcının Inbox’una teslim edilmesini sağlar.

Exchange 2007 Hub Transport rolü sağladığı agent’larla kuralların oluşturulmasını sağlar.

 • Transport Rules agent: Kullanıcılara ve mesaj içeriğine konulacak kuralların oluşturulmasını sağlar.
 • Journaling agent: Orgranizasyonun belli emailleri kaydetmesini sağlar.
Reklamlar

Filed under: Exchange 2007, Exchange 2010