Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

Exchange 2007 ve 2010 spam servisi kurmak

exchange kurulu dizinde script klasörüne shellden girilir.

.\install-AntispamAgents.ps1
restart-service msexchangetransport

 

 

Reklamlar

Filed under: Exchange 2007, Exchange 2010

Send Connector change

Get-SendConnector (vaar olan konnektörler listelenir.)
Get-SendConnector -Identity “konnector ismi girilir” | fl (bu da konnektör hakkında tüm bilgili listeler.)
Set-SendConnector -Identity “konnector ismi girilir” -port 587 (giden portu kaç yapmak istiyorsanız yazılır örnek 587)

Filed under: Exchange 2007, Exchange 2010,

2008 web server kurulumu video

Filed under: Server2008