Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

Exchange 2010 da mobil cihazları listelemek için.

Get-ActiveSyncDevice | Select @{Expression={$_.UserDisplayName.Substring($_.UserDisplayName.LastIndexOf(“/”)+1)};Label=”User”} | Sort User -Unique | ForEach{$u=$_.user; “`n$u”; Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox $u | Select DeviceModel, DeviceUserAgent, LastSuccessSync, status, DeviceActiveSyncVersion, DevicePolicyApplied | ft}

Reklamlar

Filed under: Exchange 2010

exchane 2010 otomatik rapor üretme

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending |Select-Object DisplayName,ItemCount,@{name=”MailboxSize”;exp={$_.totalitemsize}} -first 30 | Convertto-Html | out-File c:\report.htm

Filed under: Exchange 2010

Exchange 2010 da default smtp adresleri.

exchange 2010 da defaul smtp adresleri

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object PrimarySmtpAddress

Filed under: Exchange 2010

Exchange 2010’da userları excel formatında export işlemi

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()} | export-csv c:\MailboxBoyutlari.csv

Filed under: Exchange 2010

Exchange 2010 da maillerin boyuta göre listelenmesi.

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}

Filed under: Exchange 2010

Exchange 2010 ndr kapatma

Exchange 2010 üzerinde non-delivery reports on/off Exchange 2010 üzerinde NDR gönderme ile ilgili ayarları yapabilmek için aşağıdaki işlemleri yapabiliriz. Powershell ile ayar yapmak için. Get-RemoteDomain |fl komutu ile şuanki mevcut durumu görebiliriz. set-RemoteDomain “Default” -NdrEnabled $false komutu ile NDR gönderimini kapatabiliriz. Read More

Filed under: Exchange 2010

Fortinet Eğitimi

Filed under: Fortinet