Hüseyin Göksin Blog

Bilgi paylaştıkça çoğalır….

DHCP backup restore

Export için CMD Admin ile açılır, sonra “netsh dhcp server export c:\dhcp.txt all” komutu kullanılır.

sonra içeri almak için “netsh dhcp server import c:\dhcp.txt all” kullanılır.

 

HG

Reklamlar

Filed under: Server 2012, Server2008

wsus port değiştirme

wsusutil usecustomwebsite true defaulte çeker.

ek komut: wsusutil.exe usecustomwebsite Using port number:8530

Filed under: Uncategorized

Host currently has no management network redundancy

When admitting a host to a HA cluster, or enabling HA on an existing cluster you may receive the “Host currently has no management network redundancy” warning message.

 

This happens due to requirements in a HA cluster where the management network (that is the service console or VMkernel port for management) is required to have two physical NICs.

If this requirement is not met the above error message is displayed. While I recommend you always, always ensure the management network has two pNICs and is redudant (including via seperate physical switches), it might not be possible in a demo/test environment.
In which case you may want to disable this warning message.

This can be done as follows…

1. Go to “Edit” the cluster settings

2. Click “VMware HA”

3. Click “Advanced Options”

 

4. Add “das.ignoreRedundantNetWarning” and set the value to “True”, Click Ok

5. If there error still shows you need to select the host and click “Reconfigure for HA”

Filed under: Esx Ailesi

Exchange attach size list.

get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize 
get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize 
get-sendconnector | ft name, maxmessagesize 
get-mailbox Administrator |ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize

Filed under: Exchange 2007, Exchange 2010, Uncategorized

Websense log toplama.

websense üzerinde log alma
1-Websense servera gidilir: 192.168.xx.xx
2-Websense Log Server servislerden stop edilir.
3-D:\Program Files (x86)\Websense\Web Security\bin>TestLogServer.exe -onlyip 192.168.x.x -file sahibinden.txt ile loglar txt teye toplanır.
4-ve loga bakılır
5-sonra servis start edilir.

Filed under: Uncategorized

Terminal Server 2012 Lisans sorunu

Terminal Server 2012 Lisans sorunu yaşarsanız aşşağıdaki işlemlerle sorunu giderebilirsiniz.

$obj = gwmi -namespace “Root/CIMV2/TerminalServices” Win32_TerminalServiceSetting
$obj.ChangeMode(4)

“not: 2 per device 4 per user demektir”
$obj.SetSpecifiedLicenseServerList(“LicServer”)
“LicServer” kısmına (tırnak işaretleri ile birlikte) yerel bilgisayar adını yazmanız gerekmektedir.
$obj.GetSpecifiedLicenseServerList()
Çıktıda sunucu adınızı görmeniz gerekmektedir.

Filed under: Server 2012, Uncategorized

2003 server’da disk büyütme işlemi.

Windows Server 2003 de Disk Genişletme

Windows 2008 de Disk Management Yönetimi ile ihtiyacımıza göre diskimizi ayarlayabiliyoruz. Fakat Windows 2003 de fonksiyonu manuel kullanmak zorundayız.

Esxi server ile kurulmuş bir Windows 2003 üzerinde ESXİ üzerinden disk kapasitesini yükselttikten sonra Disk Yöneticisine giriş yaptıgımızda Siyah bir alanda boş alan görünecektir.

 

Bu alanı gördükten sonra diskpart komutu ile işleme başlıyoruz.

Komutlar;

Cmd

>>diskpart  enter bas

Diskleri listeyelim

>>list volume

Hangi diski genişleteceksek onu seçerek.

select Volume 0 ( 1-2 ) Size hangi disk gerekli ise onu yazın. ( Volume 0 is the selected volume. ) Yazısı çıktığında doğru ilerliyoruz demektir.

Ve son komut:

>>extend  ( Entere bastıktan sonra bir süre sonra  =( DiskPart successfully extended the volume. ) Yazısını gördüğümüzde disk alanımızı genişletme işlemini başarı ile tamamladığımızı anlayabiliriz.

Çıkmak için:

>>exit  

Filed under: Exchange 2003

symantec endpoint protection manager has detected that there are pending system changes

SEP suit kurulumunda bu hatayı alırsanız aşşağıdaki linki silip exe.yi tekrar çalıştırınız.

 

Take reg back up go to HKLM \System\currentcontrolset\control\session manager\

Select session manager in the right pane look for Pending file rename operation key right click and delete the key .

 

Filed under: Uncategorized

CIO nedir?

Diğer kısaltmalar

CEO (Chief Executive Officer) İcra kurulu başkanı

CTO (Chief Technology Officer) Teknolojiden sorumlu başkan

CISO (Chief Info Security Officer) Bilgi güvenliğinden sorumlu başkan

CFO (Chief Financial Officer) finans grubu başkanı

CLO (Chief Legal Officer) hukuk grubu başkanı

CGO (Chief Growth Officer) Genişlemeden sorumlu başkan

COO (Chief Operations Officer) Operasyonlardan sorumlu başkan

CMO (Chief marketing Officer) Pazarlama ve satış grubu başkanı

CAO (Chief Advertisement Officer) reklam ve medya grubu başkanı

Filed under: Uncategorized

Sanal windows sunucuda ses kartı ihtiyacınız mı var? Do you need sound driver on virtual machine?

ESX üzerinde ki bir makineye stream server, mp3 player ya da windows media server kurdunuz fakat doğası gereği bu tip uygulamalar fiziksel ses kartı / driveri görmek isterler.

VMware ile sanallaştırılmış bir fiziksel makineye ses kartı tanıtabilsek dahi rdp bağlantı yapacağımızdan bu driveri uzak masaüstü bağlantısı ile kullanamayız.

Aşağıdaki local policy ayarları ile rdp conneciton yaptığınız makine için ses driverını kullanabilirsiniz.

(Windows Tuşu)+R
mmc
File
Add/Remove Snap İn
Group Policy Object

esx-seskarti1

 

Local Computer Policy / Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Components / Remote Desktop Services / Remote Dekstop Session Host / Device and Resource Redirection

altından;

esx-seskarti2

Allow audio and video playback redirection Enabled
Allow audio recording redirection Enabled

konumuna getirmeniz gerekmektedir.

Alıntıdır: http://www.erhanatalar.com/sanal-windows-sunucuda-ses-karti-ihtiyaciniz-mi-var/

Filed under: Esx Ailesi